Orzeczenie TSUE z początku października stworzyło mnóstwo kontrowersji. Odrębne interpretacje dotyczą m.in. konsekwencji unieważnienia umowy kredytowej. Prawnicy reprezentujący kredytobiorców spierających się z bankami proponowali, iż w takim wypadku niebagatelnego znaczenia może nabrać sprawa przedawnienia roszczeń. Kredytobiorca mógłby odebrać jedynie owe raty, jakie nie uległy przedawnieniu, natomiast bank nie mógłby z kolei wymagać zwrotu sumy kredytu. Byłoby to dobre dla konsumentów pozywających pożyczkodawców.

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego znaczy, iż kredyt hipoteczny zupełnie nie został zawarty, natomiast strony umowy kredytu hipotecznego powinny zdać sobie dotąd udzielone świadczenia. Otrzymanie unieważnienia poprzez kancelarię prawną kredytu we frankach wywołuje odmienne efekty aniżeli rozwiązanie umowy kredytu. Unieważnienie kredytu we frankach stanowi ważną pomoc dla frankowiczów, jacy zdobywają prawo szybkiego zwrotu pełni dotąd zapłaconych rat, procent oraz wartości na rzecz banku.


Kredyt we frankach – pozew


Dochodzenie własnych praw w obszarze unieważnienia kredytu we frankach szwajcarskich możliwe jest tylko na drodze postępowania sądowego. Banki dobrowolnie nie respektują rozstrzygnięć sądów w sprawie zakazanych klauzul indeksacyjnych. W takich wypadkach jedyną nadzieją dla frankowicza na unieważnienie jego umowy jest wystąpienie do sądu z pozwem. Bazę prawą do efektywnego realizowania roszczeń w sprawach o kredyty frankowe stanowi art. 385 oraz następne kodeksu cywilnego, świadczące o niedozwolonych rozstrzygnięciach umów w obrocie z klientami

Nie należałoby odkładać w czasie decyzji o pozwaniu banku, ponieważ może to wywołać, że minie czas przedawnienia oraz bank będzie mógł uchylić się od spełnienia roszczeń majątkowych pochodzących ze stwierdzenia bezprawnego charakteru uregulowań umowy kredytowej. Należy mieć na uwadze, iż po stronie klienta występuje prawo o zwrot świadczenia nienależnego. Roszczenie to ma profil finansowy, natomiast zatem podlega przedawnieniu.